fbpx

33% Ukraińców, którzy wyjechali z Polski, chcą powrócić po zakończeniu kwarantanny.

33% Ukraińców, którzy wyjechali z Polski, chcą powrócić po zakończeniu kwarantanny. 51% Ukraińców chce zostać i kontynuować pracę w Polsce. Dane te zostały uzyskane na podstawie analizy rozmów z Ukraińcami dzwoniącymi na specjalną infolinię prowadzoną przez Gremi Personal w ramach Społecznego…

33% Ukraińców, którzy wyjechali z Polski, chcą powrócić po zakończeniu kwarantanny. 51% Ukraińców chce zostać i kontynuować pracę w Polsce. Dane te zostały uzyskane na podstawie analizy rozmów z Ukraińcami dzwoniącymi na specjalną infolinię prowadzoną przez Gremi Personal w ramach Społecznego Programu Pomocy Ukraińcom „Jesteśmy razem”, który został uruchomiony przez międzynarodową agencję zatrudnienia Gremi Personal w Polsce i na Ukrainie.

Około jedna trzecia osób dzwoniących na infolinię jest zainteresowana pracą w Polsce. W przeważającej mierze są to Ukraińcy, którzy pracowali w branży usług hotelarskich i restauracyjnych, branży turystycznej lub firmach eksportujących swoje produkty do krajów najbardziej dotkniętych pandemią.

22% Ukraińców dzwoniących na bezpłatną infolinię programu jest zainteresowanych przekroczeniem granicy ukraińsko-polskiej. Połowa z nich obawia się, czy nie grozi im deportacja, jeśli przekroczyli długość pobytu na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego w Polsce. Kolejna połowa pyta o możliwości powrotu i znalezienia pracy w Polsce.

Przypomnijmy, że polski rząd podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu wiz i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na 30 dni od zakończenia epidemii. Zmiana ta nie dotyczy jednak osób przebywających w Polsce na podstawie paszportów biometrycznych.

Od momentu uruchomienia linii Gremi Personal 2 kwietnia odebrano 1257 połączeń.

Oryginał w języku ukraińskim: interfax.com.ua

Zobacz również: