Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski. Nasza moc – rekrutujemy 35 osób dziennie. Nasz klient – firma potrzebująca minimum 10 osób

Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski

Сотрудничество

Co oferujemy?

W zależności od specyfiki potrzeb naszych Klientów proponujemy dwie formy współpracy: rekrutację lub leasing pracowników. Jeśli zapotrzebowanie nie przekracza 10 osób,preferowaną formą współpracy jest rekrutacja. Gdy wymagana liczba pracowników przekracza 10 osób, proponujemy Klientom leasing pracowników. Zaletą tego modelu jest przejęcie przez Gremi wszystkich obowiązków związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia, zatrudnieniem i rozliczeniem się z pracownikami, skierowaniem na badania lekarskie i zakwaterowaniem. Po stronie Klienta pozostaje jedynie opłacenie raz w miesiącu faktury VAT za wykonane prace.


Leasing pracowniczy Leasing pracowniczy

Kontakt, spotkanie, określenie zapotrzebowania Klienta

Podpisanie umowy o współpracy

Rekrutacja pracowników

Podjęcie pracy przez pracowników

Okres próbny

Na początku miesiąca wystawiamy fakturę VAT za wykonane prace

W tym przypadku my zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowców: oświadczenia, zezwolenia na pracę, wizy, badania lekarskie, ubezpieczenia itp. Zapewniamy pracownikom zakwaterowanie oraz wypłacamy wynagrodzenie.

Rekrutacja pracowników Rekrutacja pracowników

Kontakt, określenie zapotrzebowania Klienta w oparciu o ankietę pracodawcy

Podpisanie umowy o współpracy

Rekrutacja pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta

Pomoc i konsultacja związana z zatrudnieniem obcokrajowców

Organizacja przyjazdu pracowników na miejsce pracy

Okres próbny

Wystawienie faktury VAT za konsultację i rekrutację pracowników

W tym przypadku podzielimy się doświadczeniem jakim dysponujemy w pracy z cudzoziemcami oraz doradzimy w kwestiach związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.