Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski. Nasza moc – rekrutujemy 35 osób dziennie. Nasz klient – firma potrzebująca minimum 10 osób

Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski

Kto i jak pilnuje legalności pracy obcokrajowców w Polsce

Kto i jak pilnuje legalności pracy obcokrajowców w Polsce

Do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców uprawnione są Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Graniczna, natomiast kontrola legalności pobytu na terytorium RP leży w kompetencji Straży Granicznej, Policji a także Służby Celnej.

 

Kontrola ze strony PIP może zostać przeprowadzona bez żadnego uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy. Inspektorzy mają prawo do swobodnego wstępu firmy.

Jak przebiega proces sprawdzenia legalności zatrudnienia obcokrajowców w firmie?

• Najpierw PIP ustala dokładną liczbę obcokrajowców, ich tożsamość oraz charakter pobytu (chodzi o wszystkich zatrudnionych obcokrajowców);
• Następnie inspektorzy mają zweryfikować wszystkie dane. Zbierają wszystkie dokumenty dotyczące legalności pobytu, zatrudnienia, wykonywania pracy, także listy płac, listy obecności i inne, na podstawie których sprawdzają zgodność informacji;
• Inspektorzy mają prawo przeprowadzić przesłuchanie obcokrajowców, pracujących na danym zakładzie;
• PIP może się zwrócić także do ZUS, w celu potwierdzenia wysokości wypłaconego wynagrodzenia i zweryfikować deklaracje rozliczeniowe ZUS;
• W przypadku kiedy zostało wyjaśnione, że obcokrajowiec przebywa na terytorium RP nielegalnie i/lub pracuje bez zezwolenia na pracę, PIP niezwłocznie powiadamia Straż Graniczną lub Policję;
• Straż Graniczna posiada szersze uprawnienia odnośnie obcokrajowców. SG może np. zastosować środki przymusu bezpośredniego, zatrzymać obcokrajowca, zobowiązać go do opuszczenia kraju itp.

W 2018 roku PIP zamierza przeprowadzić 72 000 kontroli, jak podaje Bankier.pl. Właśnie dlatego warto zadbać o całkowicie legalne zatrudnienie pracowników jeszcze przed wizytą PIP.

Kontakt

Tomas Bogdevic

Dyrektor Zarządzający

t.bogdevic@gremi-personal.com +(48) 888-512-928

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *