Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski. Nasza moc – rekrutujemy 35 osób dziennie. Nasz klient – firma potrzebująca minimum 10 osób

Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski

Czym się różni Oświadczenie od Zezwolenia?

Czym się różni Oświadczenie od Zezwolenia?

Większość obcokrajowców wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie Oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi i Zezwolenia na pracę.

Podstawowe różnice między oświadczeniem i zezwoleniem

Zezwolenie to podstawowy dokument legalizujący zatrudnienie. Na jego podstawie mogą wykonywać pracę obywatele dowolnego kraju. Natomiast Oświadczenie to dokument legalizujący zatrudnienie w ramach tzw. procedury uproszczonej, z której można skorzystać zatrudniając obywateli 6 państw – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Armenii i Gruzji.
Oświadczenie wydawane jest maksymalnie na 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12, a Zezwolenie na pracę jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zależności od województwa, okres, na jaki zostanie wydane zezwolenie, będzie krótszy. Tak oświadczenie, jak i zezwolenie dają możliwość powierzenia dowolnego rodzaju pracy.

Koszty, czas i miejsce wyrobienia

Oświadczenia i zezwolenia wydawane są przez różne urzędy. Oświadczenia wydawane są przez powiatowe urzędy pracy, okres oczekiwania wynosi od 7 do 30 dni. Zezwolenia wydawane są przez urzędy wojewódzkie. Pracodawcy mogą oczekiwać na nie od 3 tygodni do 7 miesięcy, w zależności od województwa.
Również koszty w przypadku tych 2 rodzajów pozwoleń są różne. Aby otrzymać oświadczenie należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł, za zezwolenie z kolei pracodawcy płacą 100 zł. Koszty ponosi zawsze pracodawca.

Ograniczenia czasowe

Kolejną istotną różnicą pomiędzy oświadczeniem i zezwoleniem jest to, iż po upływie ważności oświadczenia, pracodawca nie może powierzyć pracy cudzoziemcowi na podstawie kolejnego oświadczenia dopóki nie upłynie przewidziany w ustawie 6 miesięczny okres oczekiwania. Zatem jeśli planujemy długofalową współpracę, warto zadbać o to, aby zawczasu złożyć wniosek o wydanie zezwolenia lub podpowiedzieć pracownikowi, aby zawnioskował o zezwolenie jednolite na pobyt i pracę, czyli kartę pobytu.
W przypadku zezwolenia, nie ma takich ograniczeń, co oznacza, że po upływie ważności zezwolenia, można od razu wnioskować o kolejne.

Kontakt

Tomas Bogdevic

Dyrektor Zarządzający

t.bogdevic@gremi-personal.com +(48) 888-512-928

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *