Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski. Nasza moc – rekrutujemy 35 osób dziennie. Nasz klient – firma potrzebująca minimum 10 osób

Pracownicy fizyczni z Ukrainy i Polski

Работа по "безвизу" в Польше

Легальная работа в Польше по биометрическому паспорту.

Официальные письменные ответы Straż Graniczna и Państwowa Inspekcja Pracy, подтверждающие право на легальное трудоустройство в Польше по „безвизу”

Вырезка из закона (http://psz.praca.gov.pl/-/120524-ujednolicony-tekst-ustawy-z-dnia-20-kwietnia-2004r-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy):

​U​staw​a​ z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Artykuł 87.1 punkt 9:
Art. 87. 1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

 

По всем вопросам

+48 513-777-842
+38 (067) 650-42-02
+38 (095) 277-60-90

Kontakt

Tomas Bogdevic

Dyrektor Zarządzający

t.bogdevic@gremi-personal.com +(48) 888-512-928